به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

156Page-01 1481-okkkkkk


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :