به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

143t1 241t2 245t3


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :