به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به حواشی مختلف موجود در فوتبال اختصاص داشتند.

از دل سوزی های کی روش تا گرفتن آمار منصوریان
از دل سوزی های کی روش تا گرفتن آمار منصوریان
از دل سوزی های کی روش تا گرفتن آمار منصوریان
از دل سوزی های کی روش تا گرفتن آمار منصوریان
از دل سوزی های کی روش تا گرفتن آمار منصوریان
از دل سوزی های کی روش تا گرفتن آمار منصوریان

baner-mobilestan
ezgif.com-gif-maker
Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :