به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

141t3 243t2 248t1 334t4 4741227_877


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :