یازدهمین جلسه رسمی شورای شهر تبریز در سال ۹۵ امروز برگزار شد و حضور اکرم حضرتی – عضو بازداشت شده شورا – در جلسه امروز یکی از حواشی اصلی جلسه شورای شهر تبریز بود.

تبریزمن،سرویس چندرسانه ای: در جلسه امروز شورای شهر تبریز المیرا خاماچی نیز حضور داشت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :