تبریزمن ،فرودگاه بزرگ و مهم اتاتورک استانبول سه شنبه شب شاهد دوانفجار انتحاری و تیراندازی به سمت مسافران بود.

 فوری / 10 کشته و 40 زخمی در انفجار فرودگاه استانبول/ توقف پروازهای فرودگاه

فوری / 10 کشته و 40 زخمی در انفجار فرودگاه استانبول/ توقف پروازهای فرودگاه

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :