به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

4774957_163 4774958_497 4774959_935 4774960_421 4774961_821 4774962_340 4774963_932 4774964_397


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :