به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

4780568_333 4780569_672 4780570_202 4780571_523 4780572_454 4780573_367 4780574_825


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :