به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به حواشی مختلف موجود در فوتبال اختصاص داشتند.

از کلاهبرداری با نام رحمتی و رونمایی از سه تفنگدار تا تمدید قرارداد با هادی
غعفقعقف
غعفقعقف
غعفقعقف
غعفقعقف
غعفقعقف
غعفقعقف
غعفقعقف
غعفقعقف
غعفقعقف

Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :