به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

4792359_247 4792360_476 4792361_925 4792363_556 4792364_826 4792365_131 4792366_283


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :