دریاچه ارومیه روزهایی است که رنگ قرمز به خود گرفته است.

تبریزمن، سرویس چند رسانه ای: آرتمیا و جلبک در دریاچه آغاز به رشد داشته و قرمز شدن دریاچه نیز می‌تواند به دلیل وجود آرتمیا در منطقه و دریاچه باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :