رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز با بیان اینکه احداث شهرک سینمایی، نیاز مبرم تبریز است، ادامه داد: عملیاتی شدن اینگونه پروژه ها می تواند امتیاز بسیار بزرگی در بُعد بین المللی شهر اولین ها محسوب گردد.

تبریزمن، سرویس فرهنگی و هنری: سعید حاجی زاده رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار تبریزمن، گفت: این طرح در سال ۹۳ در کمیسیون مذکور مورد تصویب قرار گرفت و ما پیشنهاد کردیم که در بودجه سال ۹۴ لحاظ گردد اما مسایل و تنگناهای مالی و در اولویت قرار داشتن پروژه های نیمه تمام مانع جایگیری آن در تدوین و بررسی بودجه شد که خود بنده را نیز اندوهگین ساخت.

وی احداث شهرک سینمایی را نیاز مبرم کلان شهر تبریز دانست و افزود:زیرا تبریز از لحاظ تاریخی پتانسیل و استعداد بسیار بزرگی برای ساخت سریال ها و مجموعه های سینمایی دارد به طوری که هنرمندان توانمندی در این زمینه داریم کمااینکه کمبود امکانات سخت افزاری دست و پای این عزیزان را جهت فعالیت های هنری محدود کرده است.

حاجی زاده برگزاری فستیوال های بزرگ هنری توسط شهرداری شهرهای بزرگ جهان را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد:سینما سولی به عنوان نخستین سینمای ایران، بیش از یک قرن پیش در تبریز احداث گردید که امری افتخارآمیز می باشد و امروزه وجود پتانسیل های بالقوه فرهنگی و تاریخی و نیز همسایگی با چند کشور، اهمیت پرداختن به مقوله هنر و سینما و احیای آن در شهر اولین ها را دوچندان ساخته است که به طور حتم جذاب بوده و موجب پیشرفت هنر هفتم در شمال غرب کشورمان خواهد شد.

گفتگو از: شهرام صادق زاده


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :