جلسه شورای شهر تبریز برای دومین هفته متوالی  برگزار نشد و گفته می شود تصمیم گیری برای تعطیلی جلسه شورا در نیمه شب انجام شده و به اعضای شورا پیامک ارسال شده است.

تبریزمن، سرویس شهری: طبق پیگیری های خبرنگار تبریزمن، در ساعات نیمه شب گذشته خبر لغو جلسه امروز به اعضای شورا اعلام شده است و آن تعداد از اعضا مانند اسماعیل چمنی، بهروز خاماچی، سعید حاجی زاده، محمدحسن اسوتچی و دیگران هم که صبح امروز در دفاتر خود حضور یافتند صرفا به خاطر امور شخصی و یا تایم ملاقات مردمی بود.

خبرنگاران رسانه های گروهی نیز بدون اطلاع از علت لغو جلسه شورا در ساعت ۸ صبح مقابل درب محل تشکیل جلسات حضور یافتند اما به علت عدم دسترسی به منابع آگاه، نزد محمدحسن اسوتچی رفتند که در سالن شورا حضور داشت که او هم از هر گونه اظهارنظر امتناع نمود.

لغو جلسات رسمی شورا باید کتباً اعلام شود

اسماعیل چمنی عضو شورای شهر تبریز هم با ذکر این نکته که لغو جلسه امروز به من اعلام نشده است به خبرنگار تبریزمن، گفت:من صبح امروز به سالن شورا رفته بودم که گفتند جلسه تعطیل است در حالی که دستور جلسه نوشته شده بود قانونأ باید برگزار می شد.

وی افزود:ملاک ما قانون است و لذا لغو جلسه رسمی، غیرقانونی می باشد، زیرا لغو و برگزاری جلسات شورا باید در چارچوب قانون باشد و باید به صورت کتبی اعلام می شد بنابراین این اقدام نوعی بی احترامی به آرای مردم بود.

بدین ترتیب شهروندانی که امروز برای پیگیری کارهایشان به شورا و منتخبان خود پناه آورده بودند باز هم دست خالی بازگشتند و با اظهارات قابل تأملی که خبرنگار تبریزمن بخشی از آنها را شنید محوطه این نهاد مدنی و مردمی را ترک نمودند تا شاید هفته آینده گشایشی در کارشان حاصل گردد.

خبرنگار: شهرام صادق زاده


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :