به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

photo_2016-07-11_10-29-54 photo_2016-07-11_10-30-00 photo_2016-07-11_10-30-02 photo_2016-07-11_10-30-04 photo_2016-07-11_10-30-09


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :