به گزارش تبریزمن، بازسازی چمن ورزشگاه یادگار امام که از ماه گذشته آغاز شده روند خوبی دارد و پیمانکار این پروژه در حال اجرای طرح است.

با توجه به اینکه شرکت آلمانی به منظور حفظ انحصاری بودن عملیات پروژه اجازه عکاسی را صادر نکرده است، تنها چند تصویر برای مشاهده روند زمین چمن ورزشگاه درج می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :