تبریزمن، برترین های استقامت سوارکاری کشوری در مراغه استان آذربایجانشرقی با حضور ۵ استان کشور از جمله لرستان، خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجانشرقی و با تعداد کل ۴۵ نفر شرکت کننده در مسافت ۱۰۰ کیلومتر ، مسافت ۸۰ کیلومتر، مسافت ۶۰ کیلومتر و مسافت ۴۰ کیلومتر برگزار شد .photo_2016-07-16_12-41-17 photo_2016-07-16_12-41-20 photo_2016-07-16_12-41-24 photo_2016-07-16_12-41-28 photo_2016-07-16_12-41-33 photo_2016-07-16_12-41-37 photo_2016-07-16_12-41-41 photo_2016-07-16_12-41-43 photo_2016-07-16_12-41-45 photo_2016-07-16_12-41-49 photo_2016-07-16_12-41-52 photo_2016-07-16_12-41-58 photo_2016-07-16_12-42-07


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :