شهرتی فر گفت: ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی از لحاظ امنیت هیچ مشکلی ندارد.

رحیم شهرتی فر در گفتگو با خبرنگار تبریزمن، در خصوص آخرین وضعیت میزبانی تراکتورسازان در لیگ برتر امسال گفت: هر باشگاهی باید زمین اختصاصی داشته باشد تا بتواند در این شرایط از آن استفاده کند. فعلا ورزشگاه اختصاصی تراکتور و بنیان دیزل را داریم که ماشین سازی قطعا در بنیان دیزل بازی خواهد کرد.

وی ادامه داد: ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی از لحاظ امنیت هیچ مشکلی ندارد و کمبود امکانات و مشکلات فنی که گفته می شود نیز باید توسط مسئولین باشگاه تا امروز برطرف می شد.

فرماندار تبریز عنوان کرد: آنها می توانند با مسئولین گسترش فولاد توافق کنند تا ۴ هفته اول را در بنیان دیزل بازی کنند.

شهرتی فر اظهار داشت: با توجه به هیتینگ گذاری، قطعا ۴ هفته اول نمی توان در ورزشگاه یادگار امام بازی برگزار کرد و طبق زمان بندی ۱۰ خرداد کار بازسازی شروع شده و ۹۰ روز بازه زمانی گفته شده است که ۱۰ شهریور باید استادیوم توسط کارفرما تحویل داده شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :