همزمان با برگزاری همایش بزرگ ناب سازی مصرف انرژی بازدیدی از شرکت “هافمن” تولیدکننده انواع پروفیل‌‌هایUPVC داشته ایم.

تبریزمن، سرویس چند رسانه ای: دومین همایش ناب سازی مصرف انرژی هفت مرداد در تبریز برگزار می شود که برای همین منظور و برای آشنایی با شرکت هافمن که مجری این همایش بزرگ ملی است، بازدیدی از شرکت هافمن داشته ایم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :