رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر تبریز اظهار داشت: تنها موردی که می تواند به ارتقاء شهرمان کمک کند استفاده از بخش خصوصی است.

تبریزمن، سرویس اجتماعی: فریدون بابایی اقدم، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در گفتگو با خبرنگار تبریزمن، در خصوص دلفیناریوم باغلارباغی تبریز گفت: ابتدا جا دارد از کسانی که در سرمایه گذاری شهر دخیل و افرادی که متولی جذب این سرمایه گذاران هستند تشکر کنم. چرا که در هر حالت منابع درآمدی همواره محدود می باشد، و تنها موردی که می تواند به ارتقاء شهرمان کمک کند استفاده از بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته، به خصوص از زمانی که شورای چهارم شروع شد، تغییر کاربری دلفیناریوم باغلارباغی مورد بحث قرار گرفته بود. تا اینکه خوشبختانه چند ماه گذشته مجموعه باغلارباغی به کمیسیون ماده پنج رفته و در قستمی تغییر کاربری پیدا کرد.

بابای اقدم توضیح داد: به نظرمن در این دوره یکی از کارهای ارزشمند استانداری، کمیسیون ماده پنج و مجموعه شهرداری و شورای شهر، تغییر کاربری این مجموعه و تغییر کاربری های دیگر به فضای سبز می باشد.

وی بیان کرد: همین موضوع باعث شد تا سرمایه گذاران این مجموعه با دیدن تثبیت کاربری فضای سبز، به این فکر افتادند که با توسعه باغلارباغی، تفریح هایی که در شهر های دیگر وجود داشت، در تبریز نیز انجام شود.

بابایی اقدم عنوان کرد: به نظر من قدم خوبی است که در شهر اولین ها برداشته می شود. در تمامی شهر های دنیا به ویژه در شهرهایی که بحث گردشگری وجود دارد، بخشی از جاذبه های گردشگری شهری به چنین موضوعات تفریحی پرداخته می شود که اگر حمایت شود در تبریز نیز می توان بخش های مختلف جذب گردشگری ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر تبریز عنوان کرد: مهم ترین آورده بحث ” تبریز۲۰۱۸ ” رفع یکسری خلأ ها و مشکلات از شهر می باشد که به نظرم همین موضوع نیز بزرگ ترین امتیاز به حساب می آید و پتانسیلی است که باید تا جایی که می شود از آن استفاده کرد و نه تنها در شورا و شهرداری بلکه در دیگر سازمان ها و ارگان ها نیز باید صورت گیرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :