معاون فرهنگی و امورجوانان اداره کل ورزش و جوانان در نشست اعضا و هیات اجرایی موسسه مجمع مهندسان جوان گفت : باور جوانان و اعتماد به جوانان در عصر کنونی از طرف دستگاههای دولتی سرمایه گذاران و خانواده ها بزرگترین نیاز حمایتی جوانان استان است.

به گزارش تبریزمن، امیرتقی زاده در ادامه افزود : ارتباط و برخورد با جوانان به لحاظ سرشت پاک و معنوی و اقتضای سنی این نسل القائ کننده انرژی مثبت توام با حس غرور می باشد و ارتباط مسئولین و نشست بیشتر با این قشر در جهت استفاده از افکار و اندیشه های مثبت جوانان اثرات مثبتی در جامعه دارد.

وی با اشاره به پتانسیل موجود در نسل جوان و اینده سازان مملکت برای تلاش در راه ارتقای آرمانهای انقلاب اسلامی و ایده های نو و خلاقیت در جوانان تنها نیاز حمایتی جوانان امروز را باور و اعتماد جامعه به جوانان دانست و افزود : مردم و مسئولین ما در برهه ای تاریخ سراسر فراز و فرود ما این امر را تجربه کرده و اگر امروز به ۸ سال دفاع مقدس افتخار میکنیم و رشادتهای جوانانمان در عرصه های مقابله با دشمنان را به عنوان الگو برای جوانان میخواهیم معرفی کنیم مدیون همان اعتماد به نسل جوانانا هستیم.

تقی زاده با انتقاد از طرح سابقه کار و قرار دادن این امر در سرراه فعالیت جوانان عنوان کرد : وقتی به یک جوان تا مسئولیتی به آن نبسپاریم این جوان سابقه کار را باید کجا یاد بگیرد که امروز مانعی بر سر فعالیت جوان مطرح میکنیم .

وی در ادامه گفت : ما به جوانان ایمان داریم و در گذشته نیز تجربه شده که باور و اعتماد به جوانان چنان میتواند گرهی از مشکلات کشور بگشاید که شاید در اذهان هم قابل تصور نباشد و همین قابلیت جوانان ایرانی است که تمام اهداف و برنامه های دشمن در جهت نشانه گیری باورها و اعتقادات جوانان است.

تقی زاد ه تصریح کرد : جمعیت جوان یک کشور برای هر کشوری یک فرصت است که اگر به موقع از آن جامعه بهره مند نشود به یک تهدید تبدیل خواهد شد.

وی درپایان بزرگترین آرزوی خود را پذیرش جوانان از سوی جامعه و خانواد عنوان کرد و افزود: ما جوانان هم برای محقق شدن این امر نیز تلاش کنیم و لحظه ای خستگی به خود راه ندهیم.

در این دیدار اعضا سازمان مردم نهاد مجمع مهندسان جوان به بیان دیدگاهها و اندیشه ها و مشکلات خود پرداختند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :