سه شنبه ۳۰ بهمن, ۱۳۹۷

ویدئویی تماشایی از استادیوم مملو از تماشاگر یادگار امام (تراکتورسازی – فولاد خوزستان)