جمعه ۰۱ تیر, ۱۳۹۸

ویدئویی تماشایی از استادیوم مملو از تماشاگر یادگار امام (تراکتورسازی – فولاد خوزستان)