جمعه ۰۳ فروردین, ۱۳۹۸

دیرین دیرین | این قسمت: سالی که نکوست از بهارش پیداست!

    بازدید : 762
کنایه سنگین دیرین دیرین ب افزایش لحظه ای نرخ دلار…