شنبه ۰۵ خرداد, ۱۳۹۸

ویدیو؛

ویدیویی از واژگونی قطار باری ایران ترکیه

    بازدید : 270
به گزارش تبریزمن، قطار بارى ايران و تركيه در روستاى حبش…