پنجشنبه ۲۷ دی, ۱۳۹۷

ویدیو؛

ویدیویی از واژگونی قطار باری ایران ترکیه

    بازدید : 243
به گزارش تبریزمن، قطار بارى ايران و تركيه در روستاى حبش…