سه شنبه ۰۲ مرداد, ۱۳۹۸

ایمنی که نیست، آسایش هم نداشته باشیم؟ نشستن زجر آور در خطوط هواپیمایی ایران (+فیلم)

    بازدید : 226
به گزارش تبریزمن، خرید هواپیما که در اغماست و خود…