سه شنبه ۰۲ بهمن, ۱۳۹۷

ویدیو؛

گفتگوی تبریزمن با شهردار تبریز در حاشیه مسابقه شطرنج سیمولتانه تبریز ۲۰۱۸

    بازدید : 153