بازدید شهردار ورئیس کمیسون خدمات شهری از مرکز دفن فنی مهندسی پسماند شهری تبریز
یکشنبه ۲۸ مرداد, ۱۳۹۷

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی تبریزمن میباشد.