خبرخوان

آرشیو "پادکست"

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۱۹ – چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۵ مهترین اخبار تبریز و آذربایجان؛

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۱۹ – چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۵

شماره 19 پادکست خبری (اخبار صوتی) تبریزمن منتشر شد. پایگاه خبری تحلیلی تبریزمن اولین رسانه شمال غرب کشور است که پادکست خبری منتشر می کند....

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۱۵ – یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۵ مهترین اخبار تبریز و آذربایجان؛

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۱۵ – یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۵

شماره ۱5 پادکست خبری (اخبار صوتی) تبریزمن منتشر شد. پایگاه خبری تحلیلی تبریزمن اولین رسانه شمال غرب کشور است که پادکست خبری منتشر می کند. ...

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۱۲ – یک شنبه ۵ اردیبهشت ۹۵ مهترین اخبار تبریز و آذربایجان؛

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۱۲ – یک شنبه ۵ اردیبهشت ۹۵

شماره 12 پادکست خبری (اخبار صوتی) تبریزمن منتشر شد. پایگاه خبری تحلیلی تبریزمن اولین رسانه شمال غرب کشور است که پادکست خبری منتشر می کند. ...

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۹ – سه شنبه ۳۱ فروردین ۹۵ مهترین اخبار تبریز و آذربایجان؛

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۹ – سه شنبه ۳۱ فروردین ۹۵

شماره 9 پادکست خبری (اخبار صوتی) تبریزمن منتشر شد. پایگاه خبری تحلیلی تبریزمن اولین رسانه شمال غرب کشور است که پادکست خبری منتشر می کند. تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: شماره نهم پادکست خبری پایگاه خبری تحلیلی تبریزمن منتشر...

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۶ – چهاشنبه ۲۵ فروردین ۹۵ مهترین اخبار تبریز و آذربایجان؛

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۶ – چهاشنبه ۲۵ فروردین ۹۵

شماره 6 پادکست خبری (اخبار صوتی) تبریزمن منتشر شد. پایگاه خبری تحلیلی تبریزمن اولین رسانه شمال غرب کشور است که پادکست خبری منتشر می کند. تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: شماره ششم پادکست خبری پایگاه خبری تحلیلی تبریزمن منتشر...

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۵ – سه شنبه ۲۴ فروردین ۹۵ مهترین اخبار تبریز و آذربایجان؛

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۵ – سه شنبه ۲۴ فروردین ۹۵

شماره 5 پادکست خبری (اخبار صوتی) تبریزمن منتشر شد. پایگاه خبری تحلیلی تبریزمن اولین رسانه شمال غرب کشور است که پادکست خبری منتشر می کند. ...

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۴ – دوشنبه ۲۳ فروردین ۹۵ مهترین اخبار تبریز و آذربایجان؛

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۴ – دوشنبه ۲۳ فروردین ۹۵

شماره 4 پادکست خبری (اخبار صوتی) تبریزمن منتشر شد. پایگاه خبری تحلیلی تبریزمن اولین رسانه شمال غرب کشور است که پادکست خبری منتشر می کند. ...

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۳ – یک‌شنبه ۲۲ فروردین ۹۵ مهترین اخبار تبریز و آذربایجان؛

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۳ – یک‌شنبه ۲۲ فروردین ۹۵

شماره 3 پادکست خبری (اخبار صوتی) تبریزمن منتشر شد. پایگاه خبری تحلیلی تبریزمن اولین رسانه شمال غرب کشور است که پادکست خبری منتشر می کند. ...

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۲ – شنبه ۲۱ فروردین  ۹۵ مهترین اخبار تبریز و آذربایجان؛

پادکست خبری تبریزمن | شماره ۲ – شنبه ۲۱ فروردین ۹۵

شماره 2 پادکست خبری (اخبار صوتی) تبریزمن به گویندگی میلاد وطن پرست منتشر شد. پایگاه خبری تحلیلی تبریزمن اولین رسانه شمال غرب کشور است که پادکست خبری منتشر می کند. ...

تبریزمن برای اولین بار در شمال غرب کشور پادکست خبری منتشر کرد پادکست خبری (اخبار صوتی) تبریزمن

تبریزمن برای اولین بار در شمال غرب کشور پادکست خبری منتشر کرد

شماره 1 پادکست خبری (اخبار صوتی) تبریزمن به گویندگی میلاد وطن پرست منتشر شد. این برای اولین بار است که پادکست خبری یک رسانه در شمال غرب کشور منتشر می شود. تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: برای اولین بار پادکست خبری یک رسانه در...