آموزش‌های مهارتی

۲۶ واحد صنعتی فعال آذربایجان شرقی زیر چتر آموزش‌های مهارتی قرار گرفتند
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان خبر داد

۲۶ واحد صنعتی فعال آذربایجان شرقی زیر چتر آموزش‌های مهارتی قرار گرفتند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی گفت: در شش ماهه نخست سالجاری، تعداد ۱۷ واحد صنعتی فعال و در مجموع تعداد ۲۶ واحد صنعتی فعال در استان آذربایجان شرقی از آموزش‌های مهارتی در قالب طرح جوار کارگاهی و بین کارگاهی بهره مند شدند.