آموزش رایگان

آموزش غیررایگان حق آذربایجان شرقی نیست!
"تبریزمن" تعلل در اجرای بخشنامه آموزش رایگان پیش دبستانی ها را پیگیری می کند؛

آموزش غیررایگان حق آذربایجان شرقی نیست!

تعدادی از اولیای نوآموزان می گویند بخشنامه آموزش رایگان دوره پیش دبستانی در اکثر استانهای کشور اجرا شده است اما در مراکز آموزشی آذربایجان شرقی انکار می گردد!

آموزش رایگان کارگران در سطح آذربایجان شرقی
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی خبر داد؛

آموزش رایگان کارگران در سطح آذربایجان شرقی

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی از آغاز به کار دفتر عضوگیری خانه کارگر در شهرستان شبستر خبر داد و گفت: آموزش رایگان کارگران در سطح استان انجام می‌شود.