آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی

حضور دانش آموزان در مدارس آذربایجان‌شرقی اجباری نیست
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان:

حضور دانش آموزان در مدارس آذربایجان‌شرقی اجباری نیست

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی با اشاره به بازگشایی حضوری مدارس از امروز، گفت: حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست، ولی اصل بر حضور آنان است.