اتوبوس‌ فرسوده

جولان ۶۰۰ دستگاه اتوبوس‌ فرسوده در خیابان‌های تبریز

جولان ۶۰۰ دستگاه اتوبوس‌ فرسوده در خیابان‌های تبریز

این روزها نفس کشیدن در شهر تبریز به خاطر مازوت‌سوزی نیروگاه این شهر سخت شده و در این وانفسای آلودگی، اتوبوس‌های فرسوده هم بیخیال تمام مشکلات هوا، در حالی که دود از اگزوز آنها بیرون می آید در رفت و آمد هستند و مسافر سوار و پیاده می‌کنند.