افشین استوار پوکی استخوان بیماری های غیرواگیر

عوامل پوکی استخوان زودتر از ۵۰ سالگی فرد را مبتلا می کند

عوامل پوکی استخوان زودتر از ۵۰ سالگی فرد را مبتلا می کند

رئیس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، از خانواده ها درخواست کرد در ایام کرونایی به تغذیه مناسب و فعالیت بدنی بچه ها بیشتر توجه کنند.