المان شهری

شهرداری باید تسلیم فشارها نمی‌شد!
پیام رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز در مورد قضیه اِلِمان پیانو؛

شهرداری باید تسلیم فشارها نمی‌شد!

قرار دادن خانواده شهدا و جانبازان در مقابل مردم عمل غیرمنطقی و دور از انصاف است زیرا این‌ها از مردم‌اند و برای اعتلای این کشور و ملت فداکاری‌ها کرده و هزینه‌های سنگین داده‌اند.