المپیاد دانش‌آموزی

راه یافتگان به مرحله نهایی المپیاد فناوری نانو معرفی شدند

راه یافتگان به مرحله نهایی المپیاد فناوری نانو معرفی شدند

۳۰ برگزیده مرحله دوم و راهیافتگان به مرحله نهایی دوازدهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو معرفی شدند.