الگوی_مناسب

کاهش ۱۰ درصدی تعداد مشترکان الگوی پرمصرف
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی تبریز اهداف کمّی برق امید را تشریح کرد:

کاهش ۱۰ درصدی تعداد مشترکان الگوی پرمصرف

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تشریح اهداف کمّی طرح برق امید در سال 1400 گفت: طبق اهداف این طرح، کاهش 10 درصدی تعداد مشترکان پرمصرف در بازه‌ی زمانی پیک بار را در برنامه‌ی کاری خود داریم.