انتقال خون آتش نشانان اهدای خون

شروع پویش بزرگ «آتش‌نشان خون‌بخش»

شروع پویش بزرگ «آتش‌نشان خون‌بخش»

مدیران و آتش نشانان فداکار سازمان آتش نشانی تهران در قالب پویش آتش نشانان خون بخش به یاری بیماران آمدند.