ايستگاه‌هاي گازرسانی

هوشمندسازی سیستم مصارف سوخت هیترهای ایستگاه‌های گازرسانی
توانمندی دیگر از کارکنان شرکت گاز آذربایجان‌شرقی:

هوشمندسازی سیستم مصارف سوخت هیترهای ایستگاه‌های گازرسانی

رئیس امور اندازه گیری و توزیع گاز شرکت گاز آذربایجان‌شرقی از دستیابی کارکنان توانمند این شرکت به طرح نوین هوشمندسازی سیستم مصارف سوخت هیترهای ايستگاه‌هاي گازرسانی خبر داد.