ایمان ولی زاده

ایمان والی‌‌زاده در اردوی نهایی تیم ملی مهارت‌های فردی

ایمان والی‌‌زاده در اردوی نهایی تیم ملی مهارت‌های فردی

ورزشکار زبده بسکتبال آذربایجان‌شرقی در اردوی نهایی تیم ملی مهارت‌های فردی حضور خواهد داشت.