اینفوگرافیک اینفوگرافی انرژی هسته‌ای صنعت برق

اینفوگرافیک / سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق کشورها

اینفوگرافیک / سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق کشورها

بر اساس آخرین آمار گزارش وضعیت صنعت هسته‌ای جهان در سال ۲۰۱۹، سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت‌های آشکاری دارد. فرانسه توانسته حدود ۷۲ درصد از برق مورد نیاز خود را از انرژی هسته‌ای تولید کند و در رتبه اول این فهرست قرار گرفته است. پس از آن، کشورهای اسلواکی و اوکراین در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.