اینفوگرافیک اینفوگرافی محدودیت‌های کرونایی کروناویروس همه_باهم_علیه_کرونا محدودیت‌های کرونایی در تهران

اینفوگرافیک / مشاغل گروه‌های یک و دو در محدودیت‌های کرونایی

اینفوگرافیک / مشاغل گروه‌های یک و دو در محدودیت‌های کرونایی

با توجه به وضعیت نارنجی شهر تهران، مشاغل گروه‌های ۱ و ۲ از شنبه (۱۵ آذر ۹۹) مجاز به فعالیت شده‌اند و ساعت پایان کار این صنوف تا ساعت ٢٠:٠٠ (۸ شب) اعلام شده است. در این اینفوگرافیک به اسامی مشاغل و دسته‌های شغلی که در گروه‌های یک و دو قرار دارند اشاره شده است. در مناطق قرمز، تنها گروه‌های شغلی یک می‌توانند فعالیت کنند.