باشگاه شهرداری

رد مصوبه احیای ورزش در شهرداری تبریز/ هیأت حل اختلاف «قانون» را ملاک قرار می‌دهد؟
ساز ناکوک فرمانداری با شورانشینان!

رد مصوبه احیای ورزش در شهرداری تبریز/ هیأت حل اختلاف «قانون» را ملاک قرار می‌دهد؟

فرمانداری تبریز مصوبه شورای شهر تبریز مبنی بر تفکیک سازمان ورزش و احیای باشگاه شهرداری را تایید نکرد!