برنامه‌های استانی

لزوم انطباق برنامه‌های استانی با رویکردهای بودجه ۱۴۰۱

لزوم انطباق برنامه‌های استانی با رویکردهای بودجه ۱۴۰۱

استاندار آذربایجان شرقی بر انطباق برنامه‌های استانی با رویکردهای کلان قانون بودجه سال 1401 کشور تاکید کرد.