برچسب: آموزش و پرورشحذف قومیت هایادداشت

از راهی که در پیش گرفته‌ایم، برگردیم!

از راهی که در پیش گرفته‌ایم، برگردیم!

به گزارش آژانس خبری تبریزمن، خاطره کلیبری؛ معلم تبریز طی یادداشتی در انتقاد از سیاست‌های غلط برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان وزارت اموزش و پرورس در حذف قومیت‌ها و جنسیت‌ها نوشت: ۱- زمان ما وقتی می‌خواندیم حسین فهمیده خودش را زیر تانک انداخت و با نارنجک کمری…. هیچ سوالی در ذهن‌مان بوجود نمی‌آمد چون اگر چه کودک […]