برچسب: استاندارد جهانیسرانه فضای سبزمنطقه آزاد ارس

سرانه فضای سبز منطقه آزاد ارس سه برابر استانداردهای جهانی

سرانه فضای سبز منطقه آزاد ارس سه برابر استانداردهای جهانی

به گزارش آژانس خبری تبریزمن، محسن نریمان با اعلام این خبر گفت: بر اساس شاخص تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد سرانه متعارف و قابل قبول فضای سبز ۲۵ مترمربع برای هر نفر می باشد این در حالی است که طبق سرشماری های بعمل آمده سرانه فضای سبز منطقه آزاد ارس به […]