برگزیدگان

برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان‌شرقی معرفی شدند

برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان‌شرقی معرفی شدند

بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان‌شرقی پیش از ظهر امروز با معرفی 15 دستگاه برتر و تقدیر از این دستگاه‌ها به کار خود پایان داد.