بستان‌آباد

مشعل گاز در ۱۲ روستای بستان‌آباد روشن شد

مشعل گاز در ۱۲ روستای بستان‌آباد روشن شد

با حضور استاندار، نماینده بستان آباد در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و فرماندار شهرستان، مدیرعامل و مسؤولین شرکت گاز و جمعی دیگر از مقامات نظامی و انتظامی شهرستان بستان آباد، مشعل گاز در 12 روستای دیگر روشن و آرزوی دیرینه مردم روستاهای منطقه تحقق یافت.