بندر خشک

آذربایجان شرقی بندر خشک می شود

آذربایجان شرقی بندر خشک می شود

دبیر میز ارمنستان پیشنهاد اجرایی نمودن طرح بندر خشک را داد.