بیمارستان باباغی

رفع مشکلات برق بیمارستان باباباغی توسط برق تبریز
خبر

رفع مشکلات برق بیمارستان باباباغی توسط برق تبریز

در اقدامی بشردوستانه، مشکلات برق بيمارستان درماني باباباغي توسط امور برق ستارخان شرکت توزیع نیروی برق تبریز رفع شد.