تثبیت قیمت‌ها

دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار
در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تاکید شد:

دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار

رئیس جمهور با تاکید بر اولویت‌بندی در برنامه‌های اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.