ترمیم حقوق کارکنان دولت

ضوابط ترمیم حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش اعلام شد

ضوابط ترمیم حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش اعلام شد

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرروش ضوابط نحوه اعمال قانون ترمیم حقوق کارکنان این وزارتخانه را اعلام کرد.